Project Description

Implementatie van een ondersteunend ICT systeem bij de behandeling van meervoudig complexe situaties in het sociale domein. Er moet meer aandacht en tijd komen voor het bieden van de noodzakelijke zorg en ondersteuning maar. Tegelijkertijd wil de overheid meer grip krijgen op de effecten. ICT kan hier ondersteunend zijn maar moet geen doel op zich worden. CU Bright Innovations loodst u door dit doolhof van belangen en ambities.