Diensten

Op zoek naar een partner bij het bedenken, realiseren en uitvoeren van een aanbod voor de hulpbehoevende mens? Of bent u op zoek naar een partij die u helpt bij het invoeren van een nieuwe ICT oplossing?

CU Bright Innovations helpt organisaties bij het bereiken van hun doelen. De focus ligt op het versterken van de eigen kracht. Middels coaching en advisering worden ICT projecten een succes en brengen wij de juiste mensen bij elkaar. Structureren en organiseren brengt overzicht en inzicht. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het belangrijkste element in de missie van CU Bright Innovations.

Wat kan CU Bright Innovations voor u betekenen?

Coördineren van
uw ICT projecten.

Acteren op het snijvlak van ICT en gebruikersbelangen en met name het doeltreffend managen van de wederzijdse verwachtingen

De jeugd
komt eerst.

Realiseren van een passend aanbod voor de lokale jeugdhulp/-zorg en de jeugdbescherming.

Ontplooiing van
uw personeel.

Het zelf oplossend vermogen van uw personeel prikkelen zodat zij hun talenten en positie in de samenleving leren ontdekken en verbeteren.

Bruggenbouwer en verandermanager.

Doelen worden enkel bereikt wanneer belanghebbenden enthousiast samenwerken als een goed lopende machine.

Werkwijze

CU Bright Innovations werkt vanuit een 3-stappen aanpak:

Projecten

Testimonials

CU Bright Innovations heeft 15 jaar ervaring in het sociale domein en 20 jaar ervaring in het automatiseren van processen bij gemeenten.

Bij verschillende organisaties en projecten is het aanbod verrijkt, de burger goed geholpen en de medewerker kan op een prettige wijze zijn werk doen.

De versterking van CU Bright Innovations heeft ons meer inzicht verschaft in de wijze waarop wij onze doelen kunnen bereiken. Als frisdenkers hebben ze ons geholpen om onze bestaande business te consolideren en nieuwe markten te exploreren.

FIXION SOFTWARE SOLUTIONS B.V.

De deskundigheid en domeinkennis van CU Bright Innovations heeft gezorgd voor tevreden klanten en ons geholpen om ons klantenbestand uit te breiden. Klanten ervaren de aanpak en communicatie als een “warme deken”.

MetaObjects Benelux B.V.

Contact

CU Bright Innovations

Brunel 11
5667AP Geldrop

Wim Cuijten
wcuijten@cubrightinnovations.nl
+31 625 006 820

KvK: 59019662

Social media